Kamis , Juni 13 2024

Data Pegawai

DATA PEGAWAI SMPN 1 BANJARWANGI

TAHUN PELAJARAN 2021-2022

 

No Nama L/P Tugas Mengajar Tugas Tambahan
1 Ai Nuraeni, S.Pd M.Pd P Kepala Sekolah
2 Drs. Deni Kumbagiri, M.Pd L Guru BK Wakasek
3 Maman Alit, S.Pd L Guru Seni Budaya Wali Kelas/ PKS Kurikulum
4 Dede Muklis, S.Pd L Guru B. Sunda Wali Kelas
5 Kurnia Saepudin, S.Pd L Guru IPA Wali Kelas / PKS Humas
6 Dede Sahudin,S.Pd L Guru Matematika Wali Kelas
7 Lusi Rahmayati, S.Pd P Guru IPA Wali Kelas / Pengelola Lab IPA
8 Diah Ayu Listarina, S.Pd P Guru B. Indonesia Wali Kelas/ PKS Sarana
9 Ika Rostikawati, S.Pd P Guru Matematika Wali Kelas/ Pembina OSIS
10 Ayi Rachman Mulyawan, S.Ag L Guru PAI Wali Kelas/ Kerokhanian
11 Yulianti Herlina,S.Ag P Guru PAI Wali Kelas/ Kerokhanian
12 Endah Septi Marweni, S.Pd P Guru PKn Wali Kelas/ Wali Kelas
13 Supriatna, S.Ag L Guru IPS
14 Titin Suningsih, S.Pd P Guru Matematika Wali Kelas
15 Tetep Darusalam, S.Ag L Guru IPS
16 Heri Herman, S.Ag L GuruIPS
17 Najar Hidayat, S.PdI L Guru Seni Budaya
18 Dian Rusdiana, S.Pd L Guru B. Inggris Wali Kelas
19 Ai Yansri Nurlaelani, S.Pd P Guru B. Sunda
20 Teti Patimah, S.S. P Guru B.Inggris
21 Kusmiati,S.Pd P GuruPrakarya
22 Hergi Ginanjar Febrian, S.Pd L Guru PKn Wali Kelas
23 Reni Siti Andriana, S.Pd P Guru B. Inggris
24 Ali Akbar, S.Pd L Guru Penjaskes Pengelola Lab. Komputer
25 Risa Rismawati, S.Kom.I P Guru BK
26 Siti Robiatus Saadah, S.Pd P Guru Matematika
27 Neng Eyis Meilani, S.Pd P Guru IPA Wali Kelas
28 Puji Rahayu, S.Pd P Guru B. Indonesia
29 Santy Gustiyani, S.Pd P Guru B. Indonesia
30 Ai Dini Widiastuti, S.Pd P Guru TIK
31 Fandi Rimawan, S.Pd L Guru Penjaskes Wali Kelas
32 Dadan Ramdani, S.Pd L Guru B. Inggris
33 Dede Sonjaya, S.Kom.I L Guru BK
34 Eka Kartika, S.Pd P Guru Prakarya
35 Wanda Saptana, S.Pd L Guru Seni Budaya
36 Engker Herlina P Tata Usaha/ Pengelola BMD Bendahara Sekolah
37 Enung Setiawati P Tata Usaha Adm. Kesiswaan
38 Sumiati, S.Pdi P Tata Usaha Adm. Kesiswaan
39 Ade Maksudin L Tata Usaha Operator Sekolah/ Kepegawaian
40 Resti Fuziawanti P Tata Usaha Perpustakaan
41 Elvia Rahmatika, S.Sos P Tata Usaha Perpustakaan
42 Dede Karsono L Penjaga Penjaga
43 Nana L Penjaga Penjaga